Kommercielle Reklamer

Reklamer

Her i biografen har vi en aftale med Dansk Reklame Film omkring salg, produktion og håndtering af biografreklamer.

Du har derfor en professionel kontakt, hvis du ønsker at få din reklame på det store lærred.                                                                                     

Priserne er baseret på månedspriser.Du køber minimum én måned, men vælger frit, hvor mange måneder der yderligere er behov for.

Kampagnerne kan variere meget i tid, men de fleste kunder tegner typisk lange aftaler med visning i 6 til 12 måneder.

Hver biograf har sin egen faste månedspris, som hænger sammen med biografens størrelse. Priserne starter ved 1.000 kr. pr. biograf for en måneds visning.      

Den biograf, du ”køber”, viser din reklame foran alle ordinære forestillinger til publikum 12+.

Kontakt

 

 

Dansk Reklame Film A/S © 2019

Email: info@drf.dk

Telefon: +45 33 32 54 00

Adresse: Mosedalvej 14, 2500 Valby

Læs mere om mulighederne eller find din lokale konsulent på: https://drf.dk

Ikke Kommercielle stillreklamer/slideshows

 

Stilreklamer/slideshows i Allerød Bio

 

I forbindelse med en filmvisning i Allerød Bio er det muligt at få vist en reklame for din forening, så længe det er ikke kommercielle reklamer. Det tilbyder vi, da vi gerne vil støtte op om de lokale foreninger. Herunder kan du læse om retningslinjer og krav til ikke kommercielle reklamer.

 

Retningslinjer for visning af ikke kommercielle reklamer (slides) i Allerød Bio.

Reklamerne ved slideshow kan vises for ikke kommercielle foreninger, der modtager tilskud efter Folkeoplysningsloven. Reklamerne må ikke konkurrere med Dansk Reklame Film, som varetager aftaler omkring kommercielle reklamer i Allerød Bio.

 

Slides må ikke indeholde politiske, religiøse eller stødende budskaber.

 

Sådan fungerer en stilreklame/slideshow i Allerød Bio:

 

Slideshows ligger før Dansk Reklame Film forud for de enkelte forestillinger

Hvis I ønsker en stilreklame, skal den afleveres senest 14 dage før ønsket visning. Vi viser op til 4 slides per annoncør i et slideshow.

 

Slides vises i 16:9 format PowerPoint show (det er nyt format fra 1. januar 2024)

Billeder og tekst skal være lødige og i en god kvalitet. Det er det visuelle, der vil være i fokus, og det vil derfor også være det visuelle, som I bør fokusere på. Det vil ikke være muligt at lægge lyd ind på billederne grundet den musik, der spilles i salen indtil den egentlige biografforestilling påbegyndes. Det er vores erfaring, at animationer og overgange ikke er gode på et stort lærred.

 

Slideshow kan maksimalt vises i en periode på op til 2 måneder

Når en annoncør har fået vist et slideshow vil der være min. 1 måneds pause, inden et helt nyt slideshow fra samme annoncør kan præsenteres. I alt kan en annoncør vise op til to shows årligt, hvilket altså er maksimum for en annoncør.

 

Kort og godt om krav til slideshow

  • Én annoncør kan få op til 4 slides pr. show
  • Slideshowet vises i 5 sekunder pr. slide
  • Lodret opløsning for billeder skal være minimum 1080 pixel uden opskalering
  • Ved evt. brug af animationer i billederne skal baggrundsfarven være fast
  • Show skal være Allerød Bio i hænde senest 14 dage før, at showet ønskes vist
  • Show kan vises op til 2 måneder før, det aktuelle arrangement afholdes
  • Der vises maksimalt 16 slides fra annoncører samt egne slides fra Allerød Bios Venner inden hver forestilling. Disse kører i en endeløs sløjfe.

 

 

Allerød Bio forbeholder sig retten til at afvise et fremsat ønske om at få vist et show eller stoppe et show uden varsel.

 

 

Allerød Bio kan fravige ovennævnte retningslinjer